Kopiranje


Ručno kopiranje, fotografije, dokumenti, crni rubovi, automatsko, papir boja c/b kop.,  slike veći dio stranice, umanjenje/uvećanje A4J, A4O, A3J, A3O formata