Printanje, ispis

Printamo na svim vrstama papira, najveće kvalitete i bjeline do A3+ formata. 

Dokumente za printanje možete donijeti u bilo kojem obliku (Word, PDF, slike, Excel, Corel, ....): CD, DVD, USB stick ili već otisnuti materijal, a možete nam ih poslati i na e-mail.• Crno bijelo do A3++ formata
• Color do A3++ formata
• Plotanje nacrta do A0 formata